Downloadsachmienphi.com

Doanh Nhân Tự Học: Mô Tả Công Việc Yêu Cầu Chuyên Môn Và Các Tiêu Chuẩn Hoàn Thành Công Việc

Doanh Nhân Tự Học: Mô Tả Công Việc Yêu Cầu Chuyên Môn Và Các Tiêu Chuẩn Hoàn Thành Công Việc - Nhiều Tác Giả
Doanh Nhân Tự Học: Mô Tả Công Việc Yêu Cầu Chuyên Môn Và Các Tiêu Chuẩn Hoàn Việc –

Doanh Nhân Tự Học: Mô Tả Công Việc Yêu Cầu Chuyên Môn Và Các Tiêu Chuẩn Hoàn Việc

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Doanh Nhân Tự Học: Mô Tả Công Việc Yêu Cầu Chuyên Môn Và Các Tiêu Chuẩn Hoàn Việc –

Trong môi trường kinh doanh chuyển biến mau lẹ như ngày nay, các công ty phải có khả năng thay đổi chiến lược nhanh chóng. Bước đầu tiên là xác định các nhiệm vụ, trách nhiệm và tiêu chuẩn cho từng công việc. Nếu người quản lý đảm nhiệm việc này, họ sẽ phải tiến hành phân tích công việc để thu thập các thông tin cho việc lựa chọn, đào tạo, đánh giá kết quả và xác định mức tiền lương cho mỗi vị trí công việc. (trích Mô tả công việc yêu cầu chuyên môn và các tiêu chuẩn hoàn việc)

Sau khi thu thập được các thông tin về công việc, bước tiếp theo là tiến hành viết bản mô tả công việc, bản yêu cầu chuyên môn và bản tiêu chuẩn kết quả công việc. Đây là những tài liệu mô tả đầy đủ nhiệm vụ, các kỹ năng cần thiết cũng như các mong muốn đối với vị trí công việc.

Cuốn sách này sẽ khai thác các lợi ích của việc tạo ra những tài liệu trên và hướng dẫn bạn soạn thảo các tài liệu về công việc một cách hiệu quả.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo