Downloadsachmienphi.com

Đồng dao Việt Nam

Đồng dao Việt Nam - Đặng Anh Tú
Đồng dao Việt Nam –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Đồng dao Việt Nam –

Đồng dao là thơ ca dân gian truyền miệng của trẻ em Việt Nam. Đồng dao bao gồm nhiều loại: các bài hát, câu hát trẻ em, lời hát trong các trò chơi, bài hát ru em… Thường gặp nhất là các bài đồng dao gắn liền với các trò chơi trẻ em. Nói chung, đồng dao trong các trò chơi trẻ em ở các vùng miền đều khá giống nhau ở nội dung, chỉ khác một vài tiếng địa phương.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo