Downloadsachmienphi.com

Em Học Giỏi Tiếng Anh Lớp 4 Tập 1

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Em Học Giỏi Tập 1 –

Được biên soạn theo chương trình cải cách giáo dục 2015.

Cuốn Em Học Giỏi tập 1 cung cấp các bài giảng từ unit 1 đến unit 10.

Với mỗi bài học, nội dung đều biên soạn theo ba phần kiến thức cơ bản: Lý thuyết, thực hành ngôn ngữ và thực hành kỹ năng.

Phần Lý thuyết tổng hợp nội dung ngữ pháp quan trọng của từng bài học.

Phần Thực hành ngôn ngữ được trình bày một cách chi tiết, khoa học theo ba phần: Từ vựng–Ngữ âm–Ngữ pháp giúp các em vận dụng các kiến thức trong phần Lý thuyết.

Phần Thực hành kỹ năng: Các bài tập được biên soạn theo từng bài học có nội dung tương ứng với bài học trong sách giáo khoa giúp các học sinh thực hành kỹ năng Nghe–Nói–Đọc– Viết.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo