Downloadsachmienphi.com

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường - Hoàng Xuân Cơ
Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường –

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Giáo Trình Kinh Tế Môi Trường –

Giáo trình Kinh tế môi trường nội dung được trình bày trong 7 chương, gồm 2 phần chính:

Chương 1. Kinh tế vi mô và kinh tế môi trường

Chương 2. Kinh tế ô nhiễm

Chương 3. Kinh tế tài nguyên

Chương 4. Các công cụ kinh tế và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề môi trường

Chương 5. Khả năng áp dụng thu phí ô nhiễm môi trường trong điều kiện

Chương 6. Định giá tài nguyên và tác động môi trường

Chương 7. Kinh tế học và các chính sách áp dụng cho thuỷ sản

Bài tập và câu hỏi thảo luận

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo