Downloadsachmienphi.com

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô - Trần Thúy Lan
Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô –

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Giáo Trình Kinh Tế Vi Mô –

Hiện nay nền kinh tế đang phát triển theo mô hình kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước định hướng xã hôi chủ nghĩa. Bên cạnh vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước, hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp cũng được hết sức coi trọng và phát huy tự chủ.Để đáp ứng với sự thay đổi này, việc trang bị các kiến thức về kinh tế vĩ mô là hết sức quan trọng để giúp cho các bạn sinh viên, những chủ nhân tương lai của đất nước là điều vô cùng quan trọng; bởi của các quốc gia đi trước đã cho thấy rằng đội ngũ cán bộ kinh tế trong các doanh nghiệp sẽ là nhân tố quyết định nhất đến việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo