Downloadsachmienphi.com

Giáo Trình Mô Đun Khai Thác Và Tiêu Thụ Sản Phẩm

Giáo Trình Mô Đun Khai Thác Và Tiêu Thụ Sản Phẩm - Đoàn Thị Vân Anh
Giáo Trình Mô Đun Khai Thác Và Tiêu Thụ Sản Phẩm –

Giáo Trình Mô Đun Khai Thác Và Tiêu Thụ Sản Phẩm

Tác Giả:

Thể Loại: Nông – Lâm – Ngư Nghiệp

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Giáo Trình Mô Đun Khai Thác Và Tiêu Thụ Sản Phẩm –

Trình bày các vấn đề về chuẩn bị điều kiện khai thác; khai thác lâm sản, vận chuyển lâm sản, tiêu thụ sản phẩm lâm sản…Giáo trình Khai thác và tiêu thụ sản phẩm tổng hợp những kiến thức, kỹ năng cần có của nghề sản xuất lâm nghiệp quy mô nhỏ, cập nhật những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và thực tế sản xuất nông lâm sản trên quy mô nhỏ trên cả nước, do đó có thể coi là cẩm nang cho người đã đang và sẽ sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nông lâm sản. 

Mời bạn đọc tham khảo.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo