Downloadsachmienphi.com

Giáo trình Toán và phương pháp hướng dẫn trẻ Mầm Non hình thành các biểu tượng sơ đẳng về toán

Giáo trình Toán và phương pháp hướng dẫn trẻ Mầm Non hình thành các biểu tượng sơ đẳng về toán - Phạm Phương Lan
Giáo trình Toán và phương pháp hướng dẫn trẻ Mầm Non hình thành các biểu tượng sơ đẳng về toán –

Giáo trình Toán và phương pháp hướng dẫn trẻ Mầm Non hình thành các biểu tượng sơ đẳng về toán

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Mầm Non, Toán

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Giáo trình Toán và phương pháp hướng dẫn trẻ Mầm Non hình thành các biểu tượng sơ đẳng về toán –

Trình bày nội dung, phương pháp, nguyên tắc, quan điểm sư phạm và hình thức tổ chức hướng dẫn trẻ Mầm Non hình thành các biểu tượng sơ đẳng về toán. Một số khái niệm cơ bản về toán.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo