Downloadsachmienphi.com

Kim Dung – Tác phẩm và dư luận

Kim Dung - Tác phẩm và dư luận - Nhiều Tác Giả
Kim Dung – Tác phẩm và dư luận –

Kim Dung – Tác phẩm và dư luận

Tác Giả:

Thể Loại: Lịch Sử – Địa Lý

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Kim Dung – Tác phẩm và dư luận –

Tiểu thuyết võ hiệp là hiện tượng văn học quan trọng và nổi bật của thế kỉ XX. Nổi bật trước hết là về số lượng bạn đọc đông đảo, chứng tỏ tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung có sức hấp dẫn sâu xa từ nội dung đến hình thức và đã được thử thách qua thời gian.

Kim Dung – Tác Phẩm và Dư Luận là cuốn sách tập hợp những bài viết của nghiên cứu, phân tích, lạm bàn… về những tác phẩm của Kim Dung, như: và tiểu thuyết võ hiệp của ông (Phạm Tú Châu); Lạm bàn về tiểu thuyết chưởng của Kim Dung (Ông Văn Tùng); Kim Dung: Hồn tính lãng mạn phương Đông (Vũ Đức Sao Biển); Tản mạn về tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung (Cao Tự Thanh)..

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo