Downloadsachmienphi.com

Kinh Tế Học

Kinh Tế Học - David Begg
Kinh Tế Học –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Kinh Tế Học –

đã trở thành thành viên thừ 150 của Tổ chức Thương mại Thế Giới (WTO). Sự hội nhập này hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội cho chúng ta phát triển, song cũng mang lại cho chúng ta không ít thách thức phải vượt qua. Hành trang hội nhập vào nền kinh tế thế giới đòi hỏi chúng ta cần phải có kiến thức về kinh tế học hiện đại.

Nội dung sách đã được sửa đổi, bổ sung nhiều so với lần trước, phù hợp với thực tế phát triển của nền kinh tế thế giới. Trong mỗi chương, các vấn đề cơ bản được trình bày một cách có hệ thống, ngắn gọn dễ hiểu, các định nghĩa chuẩn xác, có nhiều ví dụ thực tế minh hoạ cho phần lý thuyết, sách còn cập nhật nhiều số liệu thống kê về tình hình phát triển kinh tế thế giới. Cuối mỗi chương có phần tóm tắt nội dung và một số bài tập để bạn đọc kiểm tra kiến thức thu nhận được của mình.

Mục lục:

Lời nhà xuất bản

Mục lục chi tiết

Khung chương trình gợi ý cho một khoá học ngắn hạn

Lời mở đầu

Quy trình đọc

Phần 1: Giới thiệu

1. Kinh tế học và nền kinh tế

2. Các công cụ phân tích kinh tế

3.Cầu, cung và thị trường

Phần 2: Kinh tế học vi mô thực chứng

4. Độ co giãn của cung và cầu

5. Lựa chọn của người tiêu dùng và quyết định cầu

6. Các quyết định cung ứng

7. Cung và chi phí

8. Cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền thuần tuý

9. Cấu trúc thị trường và cạnh tranh không hoàn hảo

10. Thị trường lao động

11. Các loại lao động

12. Các thị trường yếu tố và phân phối thu nhập

13. Rủi ro và thông tin

14. Nền kinh tế thông tin

Phần 3: Kinh tế học phúc lợi

15. Kinh tế học phục lợi

16. Thu và chi của chính phủ

17. Chính sách ngành và chính sách cạnh tranh

18. Độc quyền tự nhiên: Công cộng hay tư nhân?

Phần 4: Kinh tế học vĩ mô

19. Giới thiệu về kinh tế học vĩ mô

20. Sản lượng và tổng cầu

21. Chính sách tài khoá và ngoại thương

22. Tiền tệ và hoạt động ngân hàng

23. Lãi suất và cơ chế lan truyền tiền tệ

24. Chính sách tiền tệ và tài khoá

25. Tổng cung, giá cả và sự điều chỉnh đối với những cú sốc

26. Lạm phát, kỳ vọng và độ tin cậy

27. Thất nghiệp

28. Tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán

29. Kinh tế học vĩ mô cho nền kinh tế mở

30. Tăng trưởng kinh tế

31. Chu kỳ kinh doanh

32. Kinh tế học vĩ mô: Tổng kết

Phần 5: Kinh tế thế giới

33. Thương mại quốc tế

34. Các chế độ tỷ giá hối đoái

35. Hội nhập Châu Âu

36. Các nước kém phát triển

Phụ lục: Đáp án

Thuật ngữ

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo