Downloadsachmienphi.com

Kỷ Nguyên Hỗn Loạn

Kỷ Nguyên Hỗn Loạn - Alan Greenspan
Kỷ Nguyên Hỗn Loạn –

Kỷ Nguyên Hỗn Loạn

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Kỷ Nguyên Hỗn Loạn –

Cuốn sách Kỷ nguyên hỗn loạn là dự báo có một không hai của về bản chất của thế giới mới này, được chắt lọc từ những trải nghiệm của chính ông khi làm việc trên cương vị chỉ huy nền kinh tế toàn cầu trong thời gian dài và với ảnh hưởng lớn hơn bất cứ nhân vật còn sống nào. Ông bắt đầu câu chuyện từ buổi sáng 11/9/2001, sau đó hồi tưởng lại thời thơ ấu và đưa người đọc theo đường cong của hành trình cuộc đời đầy dấu ấn của ông trong hơn 18 năm là Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang từ năm 1987 đến năm 2006, một giai đoạn diễn ra sự thay đổi mangtính bước ngoặt.

kể lại câu chuyện cuộc đời ông với ý nghĩ ban đầu là phải trung thực với một giai đoạn lịch sử đáng nhớ mà ông đã trải nghiệm đóng một vai trò quan trọng. Nhưng mục tiêu nữa của ông là dẫn dắt người đọc đi theo đường cong học tập mà ông đã trải qua, qua đó làm cho người đọc nắm bắt được những đánh giá của ông về động lực chủ yếu chi phối các sự kiện thế giới. Trong phần thứ hai của cuốn sách, sau khi đã đưa chúng ta trở về thế giới thực tại và trang bị cho chúng ta các khái niệm để tiếp tục đi theo phân tích của ông, Tiến sỹ Greenspan bắt đầu một chuyến hành trình tới tương lai của nền kinh tế toàn cầu. Ông đưa ra những nguyên tắc chung của tăng trưởng kinh tế, đào sâu các sự kiện cụ thể về nền tảng của các nước và khu vực chủ chốt của thế giới, đồng thời giải thích xu thế của toàn cầu hoá trong thời gian tới. Được chắt lọc từ kiến thức và trí tuệ quý giá của ông đưa ra đánh giá xuất sắc với một thế giới quan mạch lạc, Kỷ nguyên hỗn loạn sẽ trở thành di sản tri thức cá nhân của Alan Greenspan.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo