Downloadsachmienphi.com

Kỹ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Giải Tích 12

Kỹ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Giải Tích 12 - Nguyễn Duy Hiếu
Kỹ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Giải Tích 12 –

Kỹ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Giải Tích 12

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Toán

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Kỹ Thuật Giải Nhanh Bài Toán Hay Và Khó Giải Tích 12 –

Gồm những kiến thức cơ bản về ứng dụng của đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số, hàm số lũy thừa và hàm số logarit, nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, số phức,… Một số dạng toán và phương pháp giải được trình bày theo từng vấn đề liên quan đến kiến thức của bài học tương ứng.

Sách gồm bốn chương:

Chương 1: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Chương 2: Hàm số lũy thừa và hàm số logarit

Chương 3: Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

Chương 4: Số phức

Mỗi chương trình bày theo bố cục bài học như SGK. Mỗi bài gồm các phần:

– Tóm tắt sách giáo khoa

– Phương pháp giải các dạng toán

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo