Downloadsachmienphi.com

Lễ hội tháng ba

Lễ hội tháng ba - M. Heidegger Hoelderlin
Lễ hội tháng ba –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Lễ hội tháng ba –

Sein und Zeit (phần I) dừng lại. Phần II không thấy ra đời. Vì tư tưởng bước tới một khúc quanh và tư tưởng không chịu nói lên đầy đủ khúc quanh, và cũng không thể nói được bằng ngôn ngữ của Siêu Hình Học.

Mười năm sau Sein und Zeit, Höelderlin xuất hiện trên hầu hết những cuốn sách của Heidegger mỗi phen tư tưởng Heidegger bước tới điểm quyết định.

Như vậy có nghĩa là gì?

Riêng cuốn sách Giảng giải về thơ Höelderlin này mang một ý nghĩa trầm trọng sâu xa như thế nào trên con đường tư tưởng của Heidegger, thành tựu một cái gì cho Tư Tưởng Tây Phương, chuẩn bị cho một cuộc Hội Thoại lặng lẽ nào khác, những người theo dõi Heidegger ắt đã từng nhận thấy ra.

Những người không theo dõi Heidegger cũng vẫn có thể thuần nhiên bắt gặp trong cuốn sách này chính cái điều của riêng mình tư tưởng, hoặc không tư tưởng, nhưng có tư niệm trong tâm nguyện từ lâu.

Tư tưởng ngột thở trên mảnh đất đai Siêu Hình Học, vì Siêu Hình Học không để cho tư tưởng suy niệm một cách uyên nguyên. Tư tưởng khô héo vì triết học, bởi vì triết học bóp chết tư tưởng. Trong tình cảnh đó người tư tưởng Nước Đức già nua bỗng tìm thấy trở lại mình trong một nguồn thơ thi dựng thi nhiên.

Trong khi đó?

Trong khi đó, những nhà khoa học lớn ở Âu châu đang hì hục lận đận đọc trở lại Sein und Zeit (Hằng thể và Thời Thể). Tạo vật hà như đồng tử hí?

(Tạo vật sao giống như đứa trẻ con đùa rỡn? Mà thi sĩ sao mô dạng cốt cách đười ươi?)

Những Nhà Khoa Học Âu châu, những Nhà Thần Học, những học giả mọi ngành học học khoa khoa, bởi đâu không hẹn mà cùng gặp gỡ nhau ở giữa Sein und Zeit như thế?

Cuộc xúm xít tao phùng đệ nhất hi hữu ấy, vốn có một nguyên do trầm trọng. Sau hơn một phần tư thế kỉ (kể từ 1927 là năm Sein und Zeit ra đời), Mặt Đất “trầm trọng và đau thương” (lời Höelderlin đã mở rộng ra trong máu lửa một Ẩn Ngữ khổng lồ: Và Những Đứa Con của Mặt Đất đã thâm cảm rằng từ lâu mình lãng quên không lặng nghe một tiếng gọi âm thầm ở phía sau một lời gọi trực tiếp. Và từ đó, mặc dù đi đứng nằm ngồi, hay tung hoành duỗi dọc duỗi ngang trên mặt địa cầu, con người con của đất vẫn chẳng biết đất ở tại đâu và đâu là trái tim của đất. Nghĩa là con người chợt thấy mình đánh mất quê hương ở ngay trên quê hương đất nước. Nói cách khác: Tinh thể của Quê Hương Cố Quận là gì? Làm thế nào để tìm ra trở lại? Vì nếu không tìm ra ở trên một bình diện sâu thẳm, thì Cõi Cư Lưu Trần Gian đúng là nơi Đất Trích Lưu Ly.

Năm 1929 (hai năm sau Seind und Zeit) đáng lẽ những nhà khoa học Đức đã đón nhận một “câu hỏi” một cách đầy đủ hơn mới phải. Vì câu hỏi đó là một Câu Chất Vấn thuộc nòi Đệ Nhất Hi Hữu của một nhà tư tưởng thượng thừa nêu ra.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo