Downloadsachmienphi.com

Luật Đời Và Cha Con

Luật Đời Và Cha Con - Nguyễn Bắc Sơn
Luật Đời Và Cha Con –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Luật Đời Và Cha Con –

Với giới văn học nước nhà và bạn đọc gần xa thì những tiểu thuyết như “Luật đời và cha con” thực sự gây một ngạc nhiên và tiếng vang lớn, cho dù của nó đến mức độ nào. Nhà văn Tiến trên Văn nghệ ngày 1/1/2006 đã phải “thốt” lên: “Văn đàn 2005 có một số sự kiện, trong đó có “Luật đời và cha con”. 20 năm trước có với Cù lao chàm, bây giờ có với “Luật đời và cha con””.

Chính vì tác phẩm hiếm, nhạy cảm với đời sống chính trị, xã hội, con người như vậy nên những nghiên cứu sâu về nó cũng rất ít và gần như chưa có vì vậy chúng tôi có thể tự hào mà khẳng định rằng: Chúng tôi là những đầu tiên làm tiểu luận về đề tài này cho dù còn nhiều hạn chế, song chúng tôi sẽ cố gắng đặt những nền móng đầu tiên và hi vọng tiếp theo sẽ có nhiều những người khác nghiên cứu và phát triển ở một tầm cao hơn.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo