Downloadsachmienphi.com

Mộ Tình

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Mộ Tình –

“…Vẫn không nghe tiếng đáp lại từ bên trong, nên lúc này bà Phủ mới là người sốt vó, bà gào to: – Tông cửa vào đi! An chưa dám làm thì đã có tiếng ông Phủ: – Mấy đứa kia đâu, đạp bung cửa ra! Có lệnh của ông, hai tên lính vệ dùng hết sức đạp bung cánh cửa kiên cố. Cửa vừa bật ra thì cùng lúc có mấy tiếng thét kinh hoàng lên: – Trời ơi! Trong phòng, xác Trúc Quỳnh treo lơ lửng giữa trần nhà. An là người nhào vô trước, anh chụp lấy chân nàng đỡ lên. Nhưng lúc ấy anh đã cảm nhận được rằng mình tới đã quá trễ. Trúc Quỳnh đã chết!…”

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo