Downloadsachmienphi.com

Ngục Trung Thư

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Ngục Trung Thư –

Ngục trung thư (Sách viết trong tù) là một bản văn do viết lúc ở tù tại Quảng Châu năm 1913. Sách thuật lại chí hướng và những hoạt động cách mạng trong thời gian lưu vong của ông trước đó, cùng nhắn gửi những người cùng chí hướng.

Sách được in lần đầu tiên năm 1914 và tái bản năm 1938. Nguyên tác bằng chữ Hán và chữ Nôm. Sau này được dịch ra tiếng Việt, Nhà xuất bản Tân Việt, Sài Gòn phát hành năm 1950.

Sách gồm những phần sau:

1. Vì sao Long Tế Quang bắt tôi hạ ngục?

2. Ra đời giữa lúc mất Nam Kỳ đã 6 năm!

3. Cùng anh em đồng chí ra đội Sĩ tử Cần Vương

4. Muốn hãm tỉnh thành Nghệ An

5. Tôn ông Cường Để làm minh chủ

6. Ra thăm Hoàng Hoa Thám rồi vô Nam Kỳ

7. Lưu Cầu Huyết Lệ Tân Thư

8. Làm sao mua được khí giới ?

9. Tôi trốn sang Tàu, gặp cụ và Lưu Vĩnh Phúc ở Quảng Châu

10. Chúng tôi đổi sang tàu buôn Hồng mao mà đến Hương Cảng

11. Rước Kỳ ngoại hầu xuất dương

12. Hô hào thanh niên sang Nhật cầu học

13. Gặp mặt Hoàng Hoa Thám

14. Chính phủ Lâm thời Tân

15. Muốn chở khí giới về giúp Hoàng Hoa Thám

16. Trần Kỳ và Hồ Hán Dân giúp sức

17. Long Tế Quang bắt tôi hạ ngục

Phụ lục: Ý kiến cứu quốc của Kỳ ngoại hầu Cường Ðể (thư Cường Để gửi vua Khải Định năm 1924).

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo