Downloadsachmienphi.com

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông - Trần Thị Ái Thanh
Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông –

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Tiếng Anh

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông –

Những Bài Viết Mẫu Tiếng Anh Trung Học Phổ Thông

Contents:

I. Letter Writing

1. Letter of congratulations

2. Letter of invitation

3. Letter of reply

4. Thank you letter

5. Letter of complait

….

9. Letter of request

II.describing people

III. Giving Intructions

IV. Giving directions

V. Outlining advantages and disadvantages

VI. Giving people

VII. Agree/ Disagree

VIII. Describing a place

IX. Writing a report on a holiday trip or vacation

X. Describing a book or a film

XI. Describingfestinals and ceremonies

XII. Writing about a hobby

XIII. Writing a biography

XIV. Describing graphs

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo