Downloadsachmienphi.com

Nikaya với khoa học và thế giới siêu hình

Nikaya với khoa học và thế giới siêu hình - Tỳ-kheo Pani Giới Pháp
Nikaya với khoa học và thế giới siêu hình –

Nikaya với khoa học và thế giới siêu hình

Tác Giả:

Thể Loại: Tôn Giáo – Tâm Linh

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Nikaya với khoa học và thế giới siêu hình –

ĐỨC PHẬT DẠY

“Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận cùng thế giới không thể biết, không thể thấy, không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được bằng cách đạt đến sự tận cùng thế giới” (Bài kinh Thế Giới Dục Công Đức, S.iv,93)

“Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: “Tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi (đời khác), không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới”.

Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt” (Kinh Rohitassa, Tăng Chi 1, Chương 4, Phẩm Rohitassa)

Mục Lục:

Lời Phật dạy

Nikāya và Khoa Học

1. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn và Big Bang

2. Kinh Nikāya và vũ trụ

3. Tối tăm của vô minh hắc ám hơn nhiều lần tối tăm của biển cả

4. Hy hữu trong biển lớn

5. Thánh sản từ biển Pháp 

Bốn Thế Giới Siêu Hình Trong Kinh Tạng Nikāya

1. Thực tế mâu thuẫn

2. Nhận định từ kinh văn và từ thực tế khách quan

3. TGSH của tưởng tri và của tuệ tri

4. Những giá trị thiêng liêng của TGSH trong kinh tạng Nikāya

4.1 Vai trò chủ động của con người

4.2 Minh và Hạnh chiến thắng cả TGSH

4.3 Phạm Thiên vẫn đang hiển hiện trước mắt mọi người

4.4 Chư Thiên và A-tu-la: những cuộc chiến tranh siêu hình khốc liệt

4.5 Thiên đàng và địa ngục: hai ngã đường tự chọn

4.6 Những tế đàn cứu chuộc 

5. Kết luận ba, bốn, năm, sáu phải

Phân Tích Và Tổng Hợp: Hai Phương Pháp Quan Trọng Trong Đạo Phật

1. phân tích

2. tổng hợp

Quán Khổ trong Vô thường, hay quán Khổ trên Vô thường? Quán Vô ngã trong Khổ, hay quán Vô ngã trên Khổ?

1. Quán khổ trong vô thường. Quán vô ngã trong khổ

1.1 Quán khổ trong vô thường

1.2 Quán vô ngã trong khổ

2. Quán khổ trên vô thường. Quán vô ngã trên khổ

2.1 Quán khổ trên vô thường

2.2 Quán vô ngã trên khổ 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo