Downloadsachmienphi.com

Nước Nhựt Bổn – Duy Tân 30 năm

Nước Nhựt Bổn - Duy Tân 30 năm - Đào Trinh Nhất
Nước Nhựt Bổn – Duy Tân 30 năm –

Nước Nhựt Bổn – Duy Tân 30 năm

Tác Giả:

Thể Loại: Lịch Sử – Địa Lý

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Nước Nhựt Bổn – Duy Tân 30 năm –

“Không hiểu tại sao Nhựt Bổn được văn minh hùng cường mau lẹ quá?”. Ấy là một câu thường nghe nhiều bà con mình hỏi nhau.

Việc gì ở đời cũng phải có nhơn quả tương sinh mới phát hiện ra được. Nói chuyện Nhựt Bổn duy tân tức là nói một chuyện nhơn quả.

… Bao giờ đọc sử cũng là một điều cần dùng bổ ích cho sự học-vấn, sự tấn-hóa của người ta. Cuộc hưng vong suy thịnh của quốc-gia dân-tộc nầy, vẫn có thể do nơi sử học làm tấm gương nên soi hay là dấu xe nên tránh cho quốc gia dân tộc kia. Nếu muốn soi gương sáng, theo dấu hay, tự nhiên chúng ta nên biết chuyện Nhựt-bổn duy tân tự cường cũng như nên học sử Pháp-quốc văn minh cách mạng, cùng là các nước tấn hóa hùng cường khác trong thiên hạ vậy.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo