Downloadsachmienphi.com

Ôn Luyện Và Kiểm Tra Sinh Học Lớp 10

Ôn Luyện Và Kiểm Tra Sinh Học Lớp 10 - Trịnh Nguyên Giao
Ôn Luyện Và Kiểm Tra Sinh Học Lớp 10 –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Ôn Luyện Và Kiểm Tra Sinh Học Lớp 10 –

Cuốn sách Ôn Luyện Và Kiểm Tra được biên soạn nhằm giúp học sinh nắm vững kiến thức Sinh học 10 một cách hệ thống, có thể trả lời câu hỏi và bài tập vận dụng một cách thành thạo.

Cuốn sách được chia thành hai phần:

Phần I: Ôn luyện lí thuyết và bài tập

– Mục tiêu: Nêu lên những kiến thức và kĩ năng mà học sinh cần phải đạt được sau khi học xong Sinh học 10

– Tóm tắt nội dung: Nêu lên những khái niệm, kiến thức cốt lõi của từng chương. Những khái niệm, kiến thức này được trình bày ngắn gọn, loogic và có hệ thống, giúp người học dễ tiếp thu và có thể vận dụng trong thực tiễn.

– Câu hỏi và bài tập: Hệ thống câu hỏi và bài tập phủ kín nội dung Sinh học 10, được biên soạn từ dễ đến khó, từ cơ bản đến nâng cao.

– Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập: Các lời giải được biên soạn đầy đủ, ngắn gọn và dễ hiểu, giúp người học nhanh chóng tiếp thu kiến thức, có điều kiện mở rộng, nâng cao và hệ thống hóa kiến thức, có điều kiện mở rộng, nâng cao và hệ thống hóa kiến thức.

Phần II: Giới thiệu đề thi và kiểm tra

Phần này gồm các đề kiểm tra 15 phút, kiểm tra giữa học kì và thi học kì, nhằm giúp học sinh giải đề theo phương pháp đổi mới. Qua đó, các em phát huy được để giải quyết các tình huống đặt ra trong các câu hỏi và bài tập.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo