Downloadsachmienphi.com

Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí 5

Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí 5 - Nguyễn Anh Dũng
Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí 5 –

Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí 5

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 5, Lịch Sử và Địa Lí

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí 5 –

Sách lịch sử và địa lí 5 gồm có 2 phần:

– Phần lịch sử

+Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

+Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

+Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1945-1975)

– Địa lí:

+Địa lí

+Địa lí Thế Giới.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo