Downloadsachmienphi.com

Sống Đời Đáng Sống

Sống Đời Đáng Sống - David Guy Powers
Sống Đời Đáng Sống –

Sống Đời Đáng Sống

Tác Giả:

Thể Loại: Kỹ Năng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Sống Đời Đáng Sống –

Đây là cuốn sách dịch nên ta không thể hiểu ý nghĩa của “đời sống mới” theo phong trào hiện nay của ta. Nội dung của sách chủ yếu đề cập đến những vấn đề luyện trí óc và tình cảm để làm sao mọi người quí mến, giúp đỡ mình, ngược lại mình cũng phải có trách nhiệm quí mến, giúp đỡ họ, tạo mối dây thông cảm, tôn trọng, xây dựng cuộc sống phong phú hơn, tốt đẹp hơn, tránh những trở ngại, tiêu cực trong tư tưởng và lối sống….”

– Nhan đề nguyên tác là Live a New Life.

– Nhan đề bản lược dịch của là Sống đời sống mới (Nxb Nguyễn Hiến Lê, 1965). Nxb Đồng Tháp tái bản và sửa lại thành: Sống đời đáng sống.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo