Downloadsachmienphi.com

Suy Ngẫm Lại Sự Thần Kỳ Của Đông Á

Suy Ngẫm Lại Sự Thần Kỳ Của Đông Á - Josephe Stiglitz, Sahid Yusuf
Suy Ngẫm Lại Sự Thần Kỳ Của Đông Á – Josephe Stiglitz,

Suy Ngẫm Lại Sự Thần Kỳ Của Đông Á

Tác Giả: Josephe Stiglitz,

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Suy Ngẫm Lại Sự Thần Kỳ Của Đông Á – Josephe Stiglitz,

Cuốn sách này được bắt đầu viết vào cuối mùa hè năm 1997, khi cuộc khủng hoảng Đông Á mới chỉ là những bóng mây nhỏ bao quanh Thái Lan. Mục đích của cuốn sách là đưa ra một cái nhìn mới mẻ về kinh nghiệm của khu vực này trong những năm 90, và để mở rộng, điều chỉnh, nếu thấy cần thiết, những kết luận trong cuốn Sự thần kỳ Đông Á của Ngân hàng thế giới xuất bản năm 1993. Qua một vài tháng tiếp theo, tính chất nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng ngày càng tăng chứng tỏ không chỉ cần một nghiên cứu mới, mà còn cần một nghiên cứu có thể tập hợp được nhiều triển vọng khác nhau về những khía cạnh then chốt của mô hình Đông Á và những phiên bản tùy theo từng nước của nó.

Chúng tôi đã quyết định tập hợp một nhóm các học giả nổi tiếng, từ lâu quan tâm đến Đông Á, và đề nghị họ phản ánh những tuyến phát triển chính trong câu chuyện của khu vực, xét đến tất cả những nghiên cứu mới nhất và những câu hỏi nảy sinh từ khi có khủng hoảng.

Khi các tác giả gặp nhau để thảo luận bản thảo lần đầu tiên vào mùa hè năm 1998, thì cả Đông Á và nền kinh tế thế giới dường như đang đứng trước một tương lai ảm đạm. Sự thần kỳ còn đang bùng nhùng, và ít ai nghĩ rằng khu vực này lại có thể bước vào thời kỳ phục hồi nhanh chóng.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo