Downloadsachmienphi.com

Tạp Bút Năm Quí Dậu 1993 – Di Cảo

Tạp Bút Năm Quí Dậu 1993 - Di Cảo - Vương Hồng Sển
Tạp Bút Năm Quí Dậu 1993 – Di Cảo –

Tạp Bút Năm Quí Dậu 1993 – Di Cảo

Tác Giả:

Thể Loại: Tiểu Sử – Hồi Ký

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Tạp Bút Năm Quí Dậu 1993 – Di Cảo –

Tạp Bút Năm Quí Dậu được tìm thấy trong thư phòng tại Vân Đường Phủ, nơi sinh thời cụ đã sống, cùng với những giấy tờ tư liệu và cả những quyển nhật ký của ông. Tác giả đã viết trên giấy pelure và đóng thành tập, có bìa làm bằng giấy vụn tự cắt, trông chẳng khác gì một quyển sách xưa. Nhà sưu tầm đồ cổ đã mang cái cảm hoài cổ vào tác phẩm.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo