Downloadsachmienphi.com

Thần phương

Thần phương - Nguyễn Văn Xứng
Thần phương –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Thần phương –

Trong vòng mấy năm nay, chúng tôi thường hô hào cổ động sự dung hòa hai nền y học Đông Tây. Trên mặt các báo ngoài Bắc, trong Nam, như Việt báo, Công luận, Khoa học tạp chí, Khoa học phổ thông, Y học tân thanh …chúng tôi thường đăng các bài khảo cứu về hai nền y học đó.

Muốn dung hòa hai nền y học riêng, thì trước hết phải phiên dịch hết thảy các sách y học Thái Tây và Trung Hoa, Nhật Bổn, cùng là sưu tầm các môn thuốc gia truyền kinh nghiệm của tiền nhân để lại.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo