Downloadsachmienphi.com

Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12

Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12 - Từ Sỹ Chương
Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12 –

Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12

Tác Giả:

Thể Loại: THPT, Lớp 12, Hóa Học, Sách Giáo Viên

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Thiết Kế Bài Giảng Hóa Học 12 –

Mục Lục

Lời nói đầu

Chương 1: ESTE – LIPIT

Chương 2: Cacbohiđrat

Chương 3: Amin – Amino axit – Protein

Chương 4: Polime và vật liệu Polime

Chương 5: Đại cương về kim lọai

Chương 6: Kim loại kiềm – Kim Loại kiềm thô – Nhôm

Chương 7: Crom – Sắt – Đồng

Chương 8: Phân biệt một số chất vô cơ và chuẩn độ dung dịch

Chương 9: Hóa học và vấn đề kinh tế, Xã Hội, Môi Trường.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo