Downloadsachmienphi.com

Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 7

Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 7 - Nguyễn Thị Phượng
Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 7 –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Thiết Kế Bài Giảng Lịch Sử 7 –

Thiết kế bài giảng lịch sử 7 – NXB Hà NộiCuốn sách được viết theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm học 2003 – 2004. Sách giới thiệu cách thiết kế bài giảng Lịch sử 7 theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học, nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.

Về nội dung, sách chỉ rõ kiến thức, tư tưởng, kỹ năng, công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các phương tiện trợ giảng cần thiết, dẽ làm, nhằm đảm bảo yêu cầu và nâng cao chất lượng từng bài học.

Sách vận dụng phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh đối với từng nội dung cụ thể của bài học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo