Downloadsachmienphi.com

Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng - Nguyễn Viết Trung, Hoàng Hà
Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng – Nguyễn Viết Trung,

Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng

Tác Giả: Nguyễn Viết Trung,

Thể Loại: Kiến Trúc – Xây Dựng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Thiết Kế Cầu Treo Dây Võng – Nguyễn Viết Trung,

Chương 1: Cơ sở thiết kế cầu treo dây võng

Chương 2: Thiết kế sơ bộ cầu treo dây võng

Chương 3: Phân tích, tính toán kết cấu cầu treo dây võng

Chương 4: Bài toán động học cầu treo dây võng

Chương 5: Kiểm tra hư hỏng cầu treo dây võng

Phụ lục 1: Tính cầu treo theo sơ đồ biến động

Phụ lục 2: Chương trình pascal

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo