Downloadsachmienphi.com

Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô Tô

Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô Tô - Nguyễn Quang Chiêu, Trần Tuấn Hiệp
Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô Tô – Chiêu,

Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô Tô

Tác Giả: Chiêu,

Thể Loại: Kiến Trúc – Xây Dựng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Thiết Kế Cống Và Cầu Nhỏ Trên Đường Ô Tô – Chiêu,

Nội dung:

1. Khảo sát cầu nhỏ và cống

2. Tính toán lưu lượng

3. Phân loại cống, chọn kiểu cống và bố trí cống

4. Tính toán thủy lực cống, cầu nhỏ

5. Thiết kế kết cấu cống

6. Tính toán kết cấu cầu bản mố nhẹ

7. Các phụ lục

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo