Downloadsachmienphi.com

Thiết Kế Đường Ô Tô: Tập 1 – Đỗ Bá Chương

Thiết Kế Đường Ô Tô: Tập 1 - Đỗ Bá Chương - Đỗ Bá Chương
Thiết Kế Đường Ô Tô: Tập 1 – Đỗ Bá Chương –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Thiết Kế Đường Ô Tô: Tập 1 – Đỗ Bá Chương –

Chương 1: Khái niệm chung về đường ô tô

Chương 2: Sự chuyển động của xe trên đường

Chương 3: Thiết kế đường cong nằm

Chương 4: Thiết kế mặt cắt dọc và mặt cắt ngang

Chương 5: Quy luật chuyển động của dòng xe

Chương 6: Thiết kế cảnh quan đường ô tô

Chương 7: Nút giao thông

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo