Downloadsachmienphi.com

Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam

Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam - Trần Ngọc Thêm
Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam – Thêm

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Tìm Về Bản Sắc Văn Hóa Việt Nam – Thêm

Tác giả cuốn sách Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam: cái nhìn hệ thống – loại hình mà tôi đang giới thiệu với các bạn – Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm – vốn xuất thân là một nhà ngôn ngữ toán rồi trở thành một chuyên gia ngôn ngữ học nghiên cứu về ngữ pháp – ngữ nghĩa văn bản. Anh có cái nền của toán học và thế mạnh của phương pháp ngôn ngữ học… Nhờ vận dụng nhuần nhuyễn hệ phương pháp này, Trần Ngọc Thêm đã hoàn thành được một công trình khảo cứu về văn hóa học đại cương và cơ sở văn hóa Việt Nam không những có thể dùng để biên soạn giáo trình giảng dạy ở bậc đại học đại cương mà còn lần đầu tiên cung cấp cho các nhà nghiên cứu một chuyên khảo toàn diện, có hệ thống.

Lời giới thiệu

Lời nói đầu bản in lần thứ ba

Lời nói đầu bản in lần thứ nhất

Quy ứơc trình bày

Chương 1: Cơ sở lý luận cho cách nhìn hệ thống – loại hình

Chương 2: Văn hoá nhận thức

Chương 3: Văn hoá tổ chức cộng đồng: Đời sống tập thể

Chương 4: Văn hoá tổ chức cộng đồng: Đời sống cá nhân

Chương 5: Văn hoá ứng xử với môi trường tự nhiên

Chương 6: Văn hoá ứng xử với môi trường xã hội

Thay lời kết luận

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Bảng chỉ dẫn khái niệm

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo