Downloadsachmienphi.com

Tôn Tử Mưu Lược Nhân Sinh

Tôn Tử Mưu Lược Nhân Sinh - Hùng Trung Vũ
Mưu Lược Nhân Sinh –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Mưu Lược Nhân Sinh –

Mưu lược có thể đem áp dụng vào rất nhiều lĩnh vực của đời sống hiện tại, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh. Đây là tác phẩm bàn về mưu lược nhân sinh. Tôn Tử tên Vũ, tự Trường Khanh. Ông sinh ra ở Lạc An nước Tề (nay thuộc huyện Huệ Dân, Sơn Đông). “Tôn Tử Binh Pháp” là tác phẩm do ông viết để yết kiến vua Ngô. Ông nổi tiếng vì chiến công và bộ “Tôn Tử Binh Pháp” mà ông để lại cho đời sau….

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo