Downloadsachmienphi.com

Trò Chơi Tiên Đoán Dự Báo Và Định Trước Tương Lai Bằng Lý Thuyết Trò Chơi

Trò Chơi Tiên Đoán Dự Báo Và Định Trước Tương Lai Bằng Lý Thuyết Trò Chơi - Bruce Bueno de Mesquita
Trò Chơi Tiên Đoán Dự Báo Và Định Trước Tương Lai Bằng Lý Thuyết Trò Chơi –

Trò Chơi Tiên Đoán Dự Báo Và Định Trước Tương Lai Bằng Lý Thuyết Trò Chơi

Tác Giả:

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Trò Chơi Tiên Đoán Dự Báo Và Định Trước Tương Lai Bằng Lý Thuyết Trò Chơi –

“Bạn nghĩ sao nếu có trong tay một “cỗ máy thời gian” để du hành đến tương lai, thấy được quá khứ và quay về thay đổi hiện tại? Không cần phải nói đến những lợi ích thu được khi đó, nhưng tất cả chúng ta đều nghĩ rằng điều đó chỉ tồn tại trong truyện khoa học viễn tưởng.

Vậy mà có một lý thuyết được coi là có khả năng dự đoán tương lai chính xác điến 90% – đó là “Trò chơi tiên đoán” của Bueno de Mesquita…

Với sự giúp đỡ của máy tính, tác giả đã nhiều lần đưa ra những kết quả bất ngờ, trái với dự đoán của mọi người, nhưng sau này được chứng minh là đúng. Một trong những ví dụ là việc dự đoán chính xác thay đổi lãnh đạo ở Liên Xô, kết quả của cuộc bầu cử thủ tướng ở Ấn Độ vào năm 1979, cuộc cải cách kinh tế ở Mexico và Brazil và các quyết định liên quan đến ngân sách của Ý.

Không chỉ dự đoán tương lai, tác giả còn sử dụng chương trình của mình để “dự đoán” quá khứ, nghĩa là xem xét các trường hợp “nếu” nhằm đưa ra cách thức thay đổi lịch sử: nếu những người Sparta không quá mê ngựa thì ngày nay cả thế giới đã nói tiếng Hy Lạp, nếu Anh đưa hạm đội đến biển Adriatic thì Thế chiến thứ nhất đã không xảy ra, nếu Đảng Dân chủ Xã hội Đức thỏa hiệp với Đảng Công giáo thì Hitler đã không thể lên cầm quyền, kết quả là không có Thế chiến thứ hai…

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo