Downloadsachmienphi.com

Truyện Cười Trung Quốc

Truyện Cười Trung Quốc - Nguyễn Duy Chiếm
Truyện Cười Trung Quốc –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Truyện Cười Trung Quốc –

QUÊN LÝ DO

“ Có việc gì đấy?”

Ông chủ hỏi nhân viên đang đi vào.

“Tôi muốn nghỉ chiều nay ạ”.

“Có lý do gì vậy?”

“Lý do mà vợ tôi dạy tôi, tôi không còn nhớ rõ, ông cứ cho tôi nghỉ trước, sáng sớm mai tôi sẽ nói lại lý do với ông có được không ạ?”

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo