Downloadsachmienphi.com

Truyện Ngụ Ngôn La Fôngten

Truyện Ngụ Ngôn La Fôngten - La Fôngten
Truyện Ngụ Ngôn La Fôngten –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Truyện Ngụ Ngôn La Fôngten –

sinh năm 1621 mất năm 1695, là nhà thơ viết truyện ngụ ngôn lỗi lạc của nước Pháp thế kỷ thứ XVII. La Fôngten để lại cho đời sau một kho tàng truyện ngụ ngôn xuất sắc. Truyện ngụ ngôn của ông dễ đọc, dễ hiểu, giản dị, hóm hỉnh, có ý nghĩa triết luận sâu sắc, đậm đà tính luân lý và giá trị nhân văn.

Nhân vật trong truyện ngụ ngôn của phần nhiều là những con vật quen thuộc, tất cả đều mang tính cách con người, giàu tính hài hước. Tuy ông sống cách xa thời đại ngày nay trên 300 năm nhưng đọc truyện ngụ ngôn của ông vẫn thấy đậm đà màu sắc hiện đại. Ngụ ngôn của La Fôngten đã được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới.

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo