Downloadsachmienphi.com

Từ Điển Pháp – Việt

Từ Điển Pháp – Việt - Hồ Hải Thụy, Chu Khắc Thuật
Pháp – Việt – Hồ Hải Thụy,

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Pháp – Việt – Hồ Hải Thụy,

Nhằm giúp bạn đọc biết nhiều hơn về một dân tộc đã giành được độc lập và tự do qua nhiều cuộc đấu tranh gian khổ cuốn Pháp Việt này đã được cho biên soạn. Cuốn Từ điển Pháp – Việt này, do hai soạn giả và Chu Khắc Thuật với sự cộng tác của một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, chuyên gia thuộc các Viện nghiên cứu chuyên ngành biên soạn trong nhiều năm. Được biên soạn trên cơ sở những và tư liệu mới nhất của và Pháp. Thu thập khối lượng từ lớn – 96.000 mục từ, thuộc nhiều chuyên ngành và phong cách khác nhau, phản ánh được từ vựng của tiếng Pháp hiện đại.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo