Từ Điển Pháp – Việt

Từ Điển Pháp – Việt - Hồ Hải Thụy, Chu Khắc Thuật
Từ Điển Pháp – Việt – ,

Từ Điển Pháp – Việt

Tác Giả: Hồ Hải Thụy, Chu Khắc Thuật

Thể Loại: Ngoại Ngữ, , Tiếng Pháp, Ngôn Ngữ Khác

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.
Giới Thiệu Sách:

Từ Điển Pháp – Việt – Hồ Hải Thụy, Chu Khắc Thuật

Nhằm giúp bạn đọc biết nhiều hơn về một dân tộc đã giành được độc lập và tự do qua nhiều cuộc đấu tranh gian khổ cuốn Từ Điển Pháp Việt này đã được cho biên soạn. Cuốn Từ điển Pháp – Việt này, do hai soạn giả Hồ Hải Thụy và Chu Khắc Thuật với sự cộng tác của một số giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, phó tiến sĩ, chuyên gia thuộc các Viện nghiên cứu chuyên ngành biên soạn trong nhiều năm. Được biên soạn trên cơ sở những từ điển và tư liệu mới nhất của Việt Nam và Pháp. Thu thập khối lượng từ lớn – 96.000 mục từ, thuộc nhiều chuyên ngành và phong cách khác nhau, phản ánh được từ vựng của tiếng Pháp hiện đại.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Download Sách Hay
Logo