Downloadsachmienphi.com

Từ Điển Quy Phạm Nét Chữ Chuẩn Tiếng Trung Quốc

Từ Điển Quy Phạm Nét Chữ Chuẩn Tiếng Trung Quốc - Ủy Ban Ngôn Ngữ Trung Quốc
Quy Phạm Nét Chữ Chuẩn Tiếng Trung Quốc – Ủy Ban Ngôn Ngữ

Quy Phạm Nét Chữ Chuẩn Tiếng

Tác Giả: Ủy Ban Ngôn Ngữ

Thể Loại: Ngoại Ngữ, , Tiếng Trung

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Quy Phạm Nét Chữ Chuẩn Tiếng Trung Quốc – Ủy Ban Ngôn Ngữ

Quy Phạm Nét Chữ Chuẩn Tiếng Trung là cuốn từ điển thích hợp cho bất cứ ai học tiếng Trung.Nội dung bao gồm 7000 chữ Hán hiện đại có tần số sử dụng nhiều nhất, thứ tự các nét của từng chữ được thể hiện dưới 3 hình thức: – Thứ nhất, viết dưới dạng chữ hoàn chỉnh – Thứ hai, thể hiện qua 5 nét cơ bản – Thứ ba, thể hiện 5 nét cơ bản dưới dạng số thứ tự 1,2,3,4,5 Thứ tự các nét được liệt kê theo đúng chuẩn của Ủy ban ngôn ngữ Trung Quốc, áp dụng thống nhất tại

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo