Downloadsachmienphi.com

Văn Minh Đại Việt

Văn Minh Đại Việt - Nguyễn Duy Hinh
Văn Minh Đại Việt – Nguyễn

Văn Minh Đại Việt

Tác Giả: Nguyễn

Thể Loại: Văn Hóa – Nghệ Thuật

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Văn Minh Đại Việt – Nguyễn

Cuốn sách Văn Minh Đại Việt trình bày cuộc đại hội nhập văn hóa Việt – Trung – Ấn để hình thành nên nền văn minh Đại Việt từ năm 111 TCN đến năm 1883. Tác phẩm này minh chứng, “Văn minh Lạc Việt” hội nhập văn hóa Ấn – Trung, hình thành nền văn minh Đại Việt và nền độc lập Đại Việt. Sau đó, văn minh Đại Việt sẽ hội nhập với văn hóa phương Tây trong ngót một thế kỷ để hình thành văn minh “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo