Downloadsachmienphi.com

Việt Sử Siêu Linh

Việt Sử Siêu Linh - Lưu Văn Vịnh
Việt Sử Siêu Linh –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Việt Sử Siêu Linh –

Cuốn sách ghi lại những câu chuyện kỳ bí bên dòng chảy lịch sử 4000 năm của dân tộc.Đặc biệt có phần lý giải các câu Sấm truyền của trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm với những sự kiện lịch sử đương thời, những câu chuyện kỳ bí gắn liền với những lời tiên đoán của nhà tiên tri Nostradamus,…Phần Sấm ký tiên tri có thêm phần so sánh với Tiên tri Tây phương để tiện việc tham khảo so sánh.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo