Downloadsachmienphi.com

Vừa Đi Vừa Kể Chuyện

Vừa Đi Vừa Kể Chuyện - T.Lan
Vừa Đi Vừa Kể Chuyện –

Vừa Đi Vừa Kể Chuyện

Tác Giả:

Thể Loại: Tiểu Sử – Hồi Ký

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Vừa Đi Vừa Kể Chuyện –

Nội dung chính của cuốn sách ghi lại một số mẩu chuyện về đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian Người hoạt động ở Pháp, Liên Xô, và một số nước khác vào khoảng từ năm 1923 đến trước ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công. Phần cuối của cuốn sách ghi lại một số hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm nhân dân ta kháng chiến chống thực dân Pháp. Những mẩu chuyện này do Chủ tịch Hồ Chí Minh kể lại trên đường Người ra mặt trận trong Chiến dịch Biên giới năm 1950.

Cuốn sách giúp chúng ta thấy rằng: Với lòng yêu nước nồng nàn, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tiếp thu ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, Người đã sớm đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và đã vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh nước ta, vạch ra đường lối cho cách mạng từng bước tiến lên, từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Qua đó cũng cho thấy rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua những năm tháng hoạt động cách mạng rất oanh liệt, đầy gian khổ hy sinh, muôn vàn khó khăn, phức tạp nhưng vô cùng cao thượng và phong phú. Người đã nêu tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng trong sáng và đẹp đẽ, thể hiện ý chí cao cả quyết tâm cống hiển cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta và nhân dân thế giới.

Đọc cuốn sách này, chúng ta càng hiểu sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của một nhà lãnh đạo thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Tags:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo