Downloadsachmienphi.com

Y học cổ truyền thực hành

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

thực hành –

Việc thừa kế những tâm đắc, sở trường của các lương y lão thành qua sách vở, tư liệu là những đóng góp rất quí báu và rất cần thiết trong việc phát triển .

Nữ lương y Dương Xuân Lan tự , tuổi đã gần tám mươi, suốt quãng đời hành y và đào tạo môn sinh đã đúc kết những kinh nghiệm sâu sắc của mình trong quyển “ Thực Hành” mà Thành Hội Dân Tộc Thành Phố Biên Hòa trân trọng xuất bản.

Nữ lương y Hồng Nguyên đã tự cố gắng thắp lên một ngọn đuốc sáng tỏ, đóng góp phần mình trong việc phát huy Y Học Cổ Truyền. Chúng tôi ước mong cây đuốc này sẽ cổ vũ mạnh mẽ tinh thần cho nữ lưu trong y giới.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo