Downloadsachmienphi.com

Bài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại

Bài Tập Và Bài Giải Quản Trị Dự Án Hiện Đại - Nguyễn Văn Dung
Bài Tập Và Bài Giải Dự Án Hiện Đại – Nguyễn Văn Dung

Bài Tập Và Bài Giải Dự Án Hiện Đại

Tác Giả: Nguyễn Văn Dung

Thể Loại: Kinh Tế

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Loading...

Giới Thiệu Sách:

Bài Tập Và Bài Giải Dự Án Hiện Đại – Nguyễn Văn Dung

Quyển “Bài tập – bài giải dự án hiện đại”, gồm nhiều bài tập đa dạng, định tính và định lượng, tập trung các chủ đề sau

Cơ sở của dự án và sự liên kết của quản trị dự án với các chuyên ngành khác

Đề cập việc thiết lập các mục tiêu và giới hạn của dự án

Đề cập việc hoạch định dự án, các kỹ thuật hiệu quả để ngân sách, giám sát phạm vi dự án, và duy trì tiến bộ đã hoạch định

Đề cập các phương pháp để kiểm soát và duy trì quỹ đạo dự án

Đề cập các kỹ thuật dự án được sử dụng bởi các tổ chức và các giám đốc dự án, và xử trí các vấn đề đề thường gặp trong quản trị dự án

Mục lục

Chương I – quyết định chọn dự án

Chương II – Rủi ro trong dự án

Chương III: hình thành dự án

Chương IV: Lập lịch biểu giám sát và kiểm soát dự án

Chương V: Cân bằng chi phí – thời gian và rút ngắn thời gian dự án

Chương VI: kết thúc dự án

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo