Downloadsachmienphi.com

Bản Đồ Chiến Lược

Bản Đồ Chiến Lược - Robert S. Kaplan, David P. Norton
Bản Đồ Chiến Lược – Robert S. Kaplan,

Bản Đồ Chiến Lược

Tác Giả: Robert S. Kaplan,

Thể Loại: Kỹ Năng

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bản Đồ Chiến Lược – Robert S. Kaplan,

Tổ chức Kaplan-Norton được thành lập năm 1990 như một dự án nghiên cứu nhằm khám phá phương pháp mới để đo lường kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Lúc đó, chúng tôi cho rằng, nguồn tài sản tri thức – chủ yếu là nhân sự và công nghệ thông tin – sẽ ngày càng quan trọng đối với sự của một công ty. Nhưng phương pháp đo lường cơ bản của các công ty vẫn là hệ thống các thước đo tài chính, trong đó các khoản mục đầu tư vào năng lực của nhân viên, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin, quan hệ với khách hàng, chất lượng, quy trình phục vụ khách hàng, các sản phẩm và dịch vụ cải tiến đều được xem như các chi phí phát sinh trong kỳ. Các hệ thống báo cáo tài chính không cung cấp nền tảng để đo lường và quản lý các giá trị được tạo ra bởi việc đẩy mạnh năng lực của các tài sản vô hình của một doanh nghiệp.

Chúng tôi tin rằng các nhà điều hành và nhân viên tập trung vào những gì họ đo lường, và mọi người không thể quản lý tốt những gì họ không đo lường được. Do đó, chú ý và nỗ lực của các nhà điều hành tập trung quá mức vào các thước đo tài chính ngắn hạn nhưng lại không đủ vào việc đầu tư và quản lý tài sản vô hình – nền tảng của tài chính tương lai. Không có một hệ thống đo lường kết quả tốt hơn, các nhà điều hành sẽ không phát triển và sử dụng tài sản vô hình hiệu quả, từ đó đánh mất những cơ hội quan trọng để tạo ra giá trị.

Dự án nghiên cứu một năm này đã hình thành khái niệm về hệ thống Thẻ điểm cân bằng (Balanced Scorecard) [1] . Chúng tôi khuyến nghị rằng các tổ chức nên giữ lại các thước đo tài chính để đánh giá kết quả của các hành động đã diễn ra, nhưng cũng nên cân bằng các chỉ tiêu kinh doanh này với các chỉ tiêu phi tài chính trên ba phương diện bổ sung – khách hàng, các quy trình nội bộ, học tập và phát triển. Những phương diện này đại diện cho các động lực, các chỉ số quan trọng phản ánh kết quả tài chính tương lai. Đó là nền tảng hình thành của mô hình Thẻ điểm cân bằng.

Mô hình đó gây nên một tiếng vang tức thì trong giới điều hành. Chúng tôi bắt đầu giúp nhiều tổ chức thực hiện mô hình Thẻ điểm cân bằng. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi biết được rằng các nhà điều hành hoan nghênh một hệ thống đo lường kết quả làm việc toàn diện hơn và họ còn muốn dùng hệ thống mới này theo một cách ứng dụng mạnh mẽ hơn so với dự tính ban đầu của chúng tôi. Các nhà điều hành muốn áp dụng hệ thống đó để giải quyết vấn đề quan trọng hơn mà họ đang đối mặt – phương thức thực hiện các chiến lược mới. Không chỉ vì bản chất của quy trình tạo ra giá trị nội bộ của họ chuyển từ tài sản hữu hình thành tài sản vô hình, mà bản chất cạnh tranh của họ ở thị trường bên ngoài cũng thay đổi. Các công ty sản xuất, vốn trước đây chỉ cạnh tranh với nhau về năng lực sản xuất và đặc tính sản phẩm, nay hiểu ra rằng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và khách hàng, và phải có khả năng tạo ra một tập hợp các giá trị độc đáo cho các khách hàng mục tiêu. Hiện tại, các công ty dịch vụ ở các nước mới được nới lỏng luật lệ phải cạnh tranh gay gắt với các công ty vốn trước đây không thể chen chân vào thị trường được bảo hộ của họ. Thường các công ty mới xâm nhập vào ngành chủ yếu dựa trên việc áp dụng công nghệ thông tin tiên tiến. Thậm chí các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận cũng phải trình bày phương thức tạo ra giá trị cho cử tri và các bên có quyền lợi liên quan. Vì thế các nhà điều hành trong tất cả lĩnh vực và địa phương trên thế giới đang đối đầu với thử thách kép là làm thế nào để huy động nguồn lực con người và nguồn lực thông tin cũng như làm thế nào để biến đổi tổ chức theo chiến lược mới dưới sức ép của các khách hàng mục tiêu luôn mong muốn những kết quả phục vụ tốt nhất.

Các công ty, các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi lợi nhuận thường ứng phó thử thách bằng cách xây dựng những chiến lược mới và tái nỗ lực tạo ra giá trị cho phân khúc khách hàng và cử tri mục tiêu của mình – thông qua những tuyên bố mới về sứ mệnh và tầm nhìn đầy cảm hứng. Tuy nhiên, vấn đề sâu xa mà tất cả các tổ chức đều gặp phải là họ không đủ khả năng để tiến hành chiến lược mới thành công. Nhân viên có thể nghe thấy các tuyên bố về tầm nhìn, sứ mệnh và định hướng chiến lược mới, nhưng không hiểu được chúng có ý nghĩa như thế nào với họ. Làm thế nào để họ thực hiện công việc khác đi hoặc tốt hơn để giúp tổ chức với chiến lược mới? Các công trình nghiên cứu khác nhau chỉ ra rằng: từ 70% đến 90% các tổ chức thất bại trong việc tìm kiếm thành công từ chiến lược của họ.

Bằng trực giác, các nhà điều hành đang thực hiện Thẻ điểm cân bằng hiểu ra là hệ thống thước đo dựa vào chiến lược có thể giải quyết vấn đề truyền đạt và thực hiện chiến lược. Khi chúng tôi quan sát các nhà điều hành sử dụng Thẻ điểm cân bằng, chúng tôi có thể thấy họ phát triển một hệ thống mới để quản lý chiến lược. Chúng tôi mô tả các yếu tố của hệ thống mới này trong một bài viết khác ở tạp chí Kinh doanh Harvard ( Review) [2] và quyển sách đầu tiên của chúng tôi [3] , bao gồm hai phần: Phần 1 nói về Thẻ điểm cân bằng như là một hệ thống thước đo kết quả tiên tiến, Phần 2 nói về cách thức các nhà điều hành trong các công ty đầu tiên sử dụng Thẻ điểm cân bằng đã vận dụng nó vào một hệ thống quản lý kết quả chiến lược mới.

Trong suốt bốn năm sau đó, chúng tôi theo dõi kết quả của các công ty thí điểm đó và một nhóm các công ty khác, một số được chúng tôi hỗ trợ và số khác tự mình triển khai Thẻ điểm cân bằng. Chúng tôi nhận ra các công ty này đã đạt được kết quả vượt trội chỉ trong một thời gian tương đối ngắn – trong vòng hai đến ba năm triển khai Thẻ điểm cân bằng và chuyển đổi tổ chức. Khi chúng tôi hỏi các nhà điều hành về vai trò của Thẻ điểm cân bằng trong sự thay đổi đáng kể đó, họ đều trả lời với hai từ: gắn kết và tập trung. Thẻ điểm cân bằng có thể làm hợp nhất tất cả các nguồn lực tổ chức – các nhóm điều hành, các đơn vị kinh doanh, các nhóm hỗ trợ, công nghệ thông tin, tuyển dụng và đào tạo nhân viên – để tập trung cao độ vào việc thực hiện chiến lược. Chúng tôi viết về những kinh nghiệm và thực tế của các công ty này trong quyển sách thứ hai của chúng tôi, Tổ chức tập trung vào chiến lược (The Strategy-Focused Organization) [4] . Quyển sách này mở rộng hệ thống quản lý chiến lược mà chúng tôi giới thiệu ở Phần II của quyển Thẻ điểm cân bằng – The Balanced Scorecard . Nó mô tả cách những người thí điểm thực hiện năm nguyên tắc quản lý sau để trở nên “tập trung vào chiến lược”:

Giải thích chiến lược dưới dạng các thuật ngữ vận hành.

Gắn kết tổ chức với chiến lược.

Biến chiến lược việc hàng ngày của mọi người.

Biến chiến lược thành một quy trình liên tục.

Vận động sự thay đổi thông qua các nhà lãnh đạo.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo