Downloadsachmienphi.com

Bệnh học và điều trị nội khoa

Bệnh học và điều trị nội khoa - Nguyễn Thị Bay
và điều trị nội khoa –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

và điều trị nội khoa –

Sách “ và điều trị nội khoa kết hợp Đông – Tây y” được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giầu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống; nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kĩ thuật hiện đại vào thực tiễn Việt Nam.

Sách đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành bác sỹ của Bộ Y tế thẩm định vào năm 2006. Bộ Y tế quyết định ban hành là tài liệu dạy – học đạt chuẩn chuyên môn của ngành Y tế trong giai đoạn 2006-2010. Trong quá trình sử dụng, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo