Downloadsachmienphi.com

Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam – Nhìn Từ Lý Luận Và Thực Tiễn

Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam - Nhìn Từ Lý Luận Và Thực Tiễn - Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Bảy
Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam – Nhìn Từ Lý Luận Và Thực Tiễn – Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Bảy

Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam – Nhìn Từ Lý Luận Và Thực Tiễn

Tác Giả: Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Bảy

Thể Loại: Văn Hóa – Nghệ Thuật

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Văn Hóa Ẩm Thực Việt Nam – Nhìn Từ Lý Luận Và Thực Tiễn – Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thị Bảy

1. Phần 1: Lý luận chung về ngành ẩm thực và văn hóa ẩm thực Việt Nam.

– Văn hóa ẩm thực Việt Nam.

– Vài nét về ngành văn hóa học ẩm thực Việt Nam.

– Mấy nét khái quát (phác họa) về văn hóa ẩm thực dân gian Việt Nam – Hà Nội.

– Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn của văn hóa ẩm thực Hà Nội – Việt Nam.

– …

2. Phần 2: Văn hóa ẩm thực các vùng miền Việt Nam.

– Văn hóa ẩm thực trên nền cảnh môi trường sinh thái nhân văn ba miền Nam Trung Bắc.

– Nhận diện văn hóa ẩm thực Huế.

– Một thành tựu văn hóa Việt Nam – đặc sản Yến sào và nghệ thuật ẩm thực yến của thủ đô Hà Nội.

– Tết ta (nguyên đán) và văn hóa ẩm thực Việt Nam – Hà Nội.

– Mối tương quan hữu cơ Hà Tây – nhìn dưới góc độ văn hóa dân gian cổ truyền.

– …

3. Phần 3: Văn hóa ẩm thực Hà Nội.

– Các vấn đề văn hóa ẩm thực Hà Nội.

– Ẩm thực dân gian dưới góc nhìn văn hóa học.

– Văn hóa ẩm thực Hà Nội.

– Về việc ăn uống của người Hà Nội.

– Văn hóa ẩm thực tết Việt Nam – Hà Nội.

– …

Xin trân trọng giới thiệu.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo