Downloadsachmienphi.com

Bệnh ngũ quan Y học cổ truyền

Bệnh ngũ quan Y học cổ truyền - Trần Thúy
Bệnh ngũ quan Y học cổ truyền –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bệnh ngũ quan Y học cổ truyền –

Bệnh ngũ quan ” đã được xuất bản lần đầu năm 2002. Sau một thòi gian do nhu cầu của bạn đọc trong chuyên nhành muốn đi sâu tham khảo phần vận dụng lý luận và trị liệu bằng y học cổ truyền trong một số chuyên ngành sâu như: tai mũi họng, da liễu, răng hàm mặt, Chúng tôi đã hiệu chỉnh, sửa chữa và bổ sung một số bài. 

Cuốn sách này nằm trong tập sách giáo khoa về nhằm bước đầu biên soạn làm sách tham khảo cho và học viên thuộc chuyên ngành ở các bậc đại học và sau đại học.

Mặc dù đã được chỉnh sửa và bổ sung, nhưng chắc còn nhiều thiếu sót, trông nhận được sự góp ý của các bạn đọc, cho cuốn sách ngày càng hoàn chỉnh hơn.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo