Downloadsachmienphi.com

Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền

Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền - Phạm Xuân Sinh
Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền –

Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền

Tác Giả:

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền –

Sau khi đọc tập sách Phương pháp chế biến thuốc của PGS. PTS. , Chủ nhiệm Bộ môn dược học cổ truyền Trường Đại học Dược Hà Nội, chúng tôi thấy tập sách này được biên soạn mang tính cách kế thừa cũng như là cách viết, cách trình bày và cũng được tham khảo tài liệu của nước ngoài như tài liệu của và một số tác giả khác. Mỗi vị thuốc giới thiệu ở đây đều có tên La tinh của vị thuốc tính chất của vị thuốc, cách chế biến theo nhiều hình thức khác nhau, một phần cũng trình bày công dụng của vị thuốc, chúng tôi thấy tiện cho các dược tá y học cổ truyền, Y sĩ y học cổ truyền, lương y và các thầy thuốc Y học cổ truyền, bác sĩ y học cổ truyền, các dược sĩ có thể tham khảo. Trong điều kiện đất nước đang có những thay đổi về cơ chế, đặc biệt là Chính sách thuốc Quốc gia về ra đời đã được Chính phủ phê chuẩn và nó cũng góp phần chống lại một số tiêu cực trong việc sứ dụng thuốc Y học cổ truyền hiện nay.

Với cách viết ngắn gọn có thể giúp cho những người quản lý Nhà nước cũng như những người sử dụng dần dần đưa việc sử dụng thuốc vào quĩ đạo chung, chắc chắn rằng tác giả cũng chưa nghĩ đến có thể đây cũng góp phần chuẩn hoá thuốc Y học cổ truyền trong tương lai.

Sách gồm 3 chương:

Chương 1: Phương pháp chế biến thuốc cổ truyền

Chương 2: Các dạng thuốc có thể chất rắn (thuốc thang, chè thuốc (thuốc hãm), thuốc tán (thuốc bột), thuốc hoàn (thuốc viên tròn), cốm thuốc, đơn – đỉnh)

Chương 3: Các dạng thuốc có thể chất lỏng và mềm (rượu thuốc, cao thuốc, thuốc dầu, thuốc cao dán)

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo