Downloadsachmienphi.com

Lão khoa y học cổ truyền

Lão khoa y học cổ truyền - Phạm Vũ Khánh
Lão khoa y học cổ truyền –

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Lão khoa y học cổ truyền –

Nhằm từng bước nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực y tế, tạo điểu kiện lợi cho việc học tập của học viên, ngành Y, Bộ Y tế đã tổ chức biên soạn và cho xuất bản các tài liệu dạy – học chuyên môn phục vụ cho công tác đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề của ngành Y tế. Nay Bộ Y tế tiếp tục cho biên soạn các tài liệu dạy – học chuyên đề và text book để kịp thời phục vụ cho công tác đào tạo sau đại học và đào tạo liên tục cho cán bộ ngành Y tế.

Lão khoa ” được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo đại học và sau đại học của Học viện Y – Dược học cổ truyền với phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống: nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học – kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam,

Lão khoa ” đã được biên soạn bởi các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết của Bộ mòn Lão khoa Y học cổ truyền, Học viện Y – Dược học cổ truyén Việt Nam. Sách được “Hội đồng chuyên môn thẩm định chuyên ngành Y học cổ truyền” của Bộ Y tế thẩm định và được ban hành làm giáo trình sử dụng chính thức đào tạo cho các đối tượng đại học và sau đại học của ngành Y tế. 

Sách cũng rất hữu ích cho các cán bộ y tế tham khảo trong công tác chuyên môn thường nhật của mình. Trong quá trình sử dụng, sách sẽ được chình lý, bổ sung và câp nhật.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo