Downloadsachmienphi.com

Thời lịnh bịnh học

Thời lịnh bịnh học - Nguyễn Đồng Di
Thời lịnh bịnh học –

Thời lịnh bịnh học

Tác Giả:

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Thời lịnh bịnh học –

Cuốn sách Thời lịnh bịnh học là tên gọi chung của các loại bệnh chứng bốn mùa cảm mạo, do sự thanh dổi của sáu khí: phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa gây ra, mà sáu khí thì ký vượng theo bốn mùa, cho nên gọi là Bệnh Thời Lệnh….

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo