Nam khoa – Nữ khoa trị nam nữ bá chứng

Nam khoa - Nữ khoa trị nam nữ bá chứng - Phó Thanh Chủ
Nam khoa – Nữ khoa trị nam nữ bá chứng – Phó Thanh Chủ

Nam khoa – Nữ khoa trị nam nữ bá chứng

Tác Giả: Phó Thanh Chủ

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.
Giới Thiệu Sách:

Nam khoa – Nữ khoa trị nam nữ bá chứng – Phó Thanh Chủ

Nam Khoa Nữ Khoa Trị Bệnh Nam Nữ Bá Chứng y lý rất cao minh, bệnh luận tinh tường, dược phương xác thực, tất cả phép chẩn trị đều áp dụng đạo lí âm dương ngũ hành mà đối chứng lập phương rất tinh kỹ và kì diệu. Đây là quyển sách quý giá thiết ư thực dụng.

Phó Thanh Chủ trứ tác hai quyển sách thuốc:

Quyển Nam Khoa trị bệnh đàn ông và trẻ em.

Quyển Nữ Khoa trị bệnh đàn bà con gái.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Download Sách Hay