Downloadsachmienphi.com

Điều trị học kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền

Điều trị học kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền - Trần Thúy
Điều trị học kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền –

Điều trị học kết hợp Y học hiện đại và

Tác Giả:

Thể Loại: Y Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Điều trị học kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền –

đã có từ rất lâu. Hiện nay, với sự phát triển của y học hiện đại thì đã giảm bớt phần nào giá trị của nó. Trước đây khi y học hiện đại chưa phát triển thì y học cổ truyền đóng vai trò quan trọng trong điều trị các bệnh thông thường cũng như bệnh nặng. Ngày nay, y học hiện đại đã thay thế một phần nào đó của y học cổ truyền. Nhưng với một số bệnh mà y học hiện đại đã hết cách thì y học cổ truyền lại có tác dụng.

Với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong y học đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Đặc biêt sau khi đã chẩn đoán bệnh chính xác, việc điều trị bệnh giữ bai trò quan trọng trong chăm sóc và bảo vệ người bệnh.

Thừa kế và phát huy y học cổ truyền, kết hợp với y học hiện đại trong điều trị bệnh. Khoa Trường đã biên soạn tài liệu về điều trị học.

Phần đầu, chúng tôi giới thiệu sơ lược các phương pháp điều trị bệnh của y học cổ truyền, các bài thuốc và vị thuốc minh họa.

Phần tiếp theo, chúng tôi lựa chọn giới thiệu một số bệnh và chứng tiêu biểu để trình bày điều trị cụ thể theo y học hiện đại và y học cổ truyền.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Downloadsachmienphi.com
Logo